Rettigheder

Vi søger til stadighed at introducere nye varianter af vort smørrebrød, baseret på mange generationers erfaringer og tidens friske råvarer.

På vor hjemmeside og gennem udgivelse af bøger mv. har vi søgt at vise omverdenen, hvorledes vort smørrebrød tilbliver, for derigennem at give vore gæster et indtryk af, hvilken baggrund og hvilke råvarer der ligger til grund for det, som vore gæster oplever på deres tallerkener.

Det er enhver vel undt at forsøge at eftergøre vort smørrebrød på det hjemlige køkkenbord. Dette er grunden til, at vi meget gerne deler vore opskrifter med vore gæster. Hvad der imidlertid ikke ligger i dette er kommerciel udnyttelse af vort sortiment og brand. Det vil således være i strid med markedsføringsloven såfremt navnet ”Ida Davidsen” forekommer i forbindelse med salg af smørrebrød fra andre forretningssteder end vort eget.

Det meste af vort smørrebrød har navn efter personer, som er kendte i offentligheden. Disse personer har med kulinariske inputs været medvirkende til, at vi kan præsenterer en lang række varianter af vort smørrebrød. De samme personer har givet os deres personlige tilladelse til at sælge disse smørrebrød under de enkeltes navne. Dette udgør en del af vort brand. Det vil derfor tillige være en overtrædelse af markedsføringsloven, såfremt der sælges smørrebrød med de i vore opskrifter anførte råvarer, når de sammensættes efter vore anvisninger og sælges under de navne, som vort smørrebrød sælges under.

Med venlig hilsen
Ida Davidsen