Søpavillonen var i næsten ti år ramme
for Oskar Davidsens specialiteter.