Tredie og fjerde generation – Numme
og Per Davidsen og Ida.